Feverân

Ağabeyimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun şehadetinin yıl dönümü
vesilesiyle bütün Türk gençliğine hitabemizdir.

And olsun muzafferdir bendelenmiş bu ülkümüz
Çünkü yâd olunmuş cemiyette mebruk öykümüz
Boynumuzda türkümüz bağrımız puslu ve demir
Gazim izinden bir emir kalmaz makber ürkümüz
And olsun muzafferdir bendelenmiş bu ülkümüz

Kol gezmiş derler istibdat varsın kolumuz kessin
Zemberek gördüğü gam şimdi bal şerbet kesilsin
Gözümüz kara bürünmüş dinlemez kimden tekfir
Düşmez ferdimiz rüzgâr ne yandan eserse essin
Kol gezmiş derler istibdat varsın kolumuz kessin

Meydanlarda kurşun süzer henüz on beş yaşında
Nefret cebretmiş memleket amma aşkın başında
Makbul olsun akan demin meşhudu cennet zâhir
Hem de meşhur ismi Bedir yazsın mezar taşında
Meydanlarda kurşun süzer henüz on beş yaşında

Ne bir taviz ne bir ödün vermez mevziler hürdür
Hakkı söyleriz uslanmaz sesimiz gür mü gürdür
On sekiz bin âlem duymuş ancak vatan kör zifir
Sağ olsun hududumuz harcanan bütün ömürdür
Ne bir taviz ne bir ödün vermez mevziler hürdür

Gömleğimiz kızıl elmadan nar renkten doymuştur
Çün cümle ahfâdım kahraman anadan doğmuştur
Türk mihnetle mâlûmdur sırtımız görmemiş sedir
Ye’se düşmemiş iki göz dolmuşsa hırs dolmuştur
Gömleğimiz kızıl elmadan nar renkten doymuştur

Ceddimiz tekerrür buyurmuş evvelden müdâvim
Tarih yazmışlar mutlak biz de yazarız bir takvim
Kanlı mızrak boy göstersin var oldukça muktedir
Sözümüz söz durmuşuz her zulmetine mukâvim
Ceddimiz tekerrür buyurmuş evvelden müdâvim

Sadrımız bağlanmış bir kutlu sevda toy kurulsun
Atamız buyurmuş oğlum ordu kızım yurt kursun
Nâzende düşüne hürlüğün yaraşmaz kem tasvir
İster vursun taş zincir ister prangadan kurtulsun
Sadrımız bağlanmış bir kutlu sevda toy kurulsun

YAZAR

Hilâl Sönmez

EDİTÖR

Elif Berra Kılıç

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir