Girdi yapan

,

Evham

Tanrım, biz zamanın çarmıhına nasıl gerildik Tedrici gelen o tinsel hazzı Tanrım ellerin midir unutturan Çehresini her bakışta yineleyen o genç adamı. Kargılar doldurdum kirpiklerime Kolonyal şapkamla eğiliyorum önünde dünya sömürgeler tarihine ekliyorum kendimi Ve ben ellerinde kastanyetler çalan çıplak kadınların yazgısına eşlik ediyorum. Kuzey denizlerinin kadınlarına çağrımdır -ölmemek direnmektir- Genç adamların bakışları öldürür.   […]

Asırlık Yetim: Batı Trakya Türklüğü

Yunanistan’ın Batı Trakya’da 5 Türk okulunu daha kapatmasıyla Türk dünyasının bir kez daha sızlayan yarası; “Batı Trakya Türklerinin” vaziyeti, epey sınırlı şekilde de olsa bugünlerde basınımızın gündeminde.  İşin aslı, Atatürk ve Venizelos’un harpten sonra başlattığı iyi niyet ortamı İsmet Paşa ve Adnan Menderes döneminde de devam ettirilmişti. Öyle ki, Lozan’da Batı Trakya Türklerinden “müslüman azınlık” […]

Muhtelif Yönleriyle Türk Kimliği: Türklüğe Giriş 101

Türk kimdir sorusuna yanıt ararken tanım sorunlarıyla karşı karşıya kalıız. Bunun yanına bir de kavram kargaşaları eklenir çünkü Türk aynı zamanda bir ırkın, etnisitenin, milletin, ulusun adıdır. Türk bir ırkın adıdır. Irk, ortak atadan gelme esasına dayanır. Esasında biyolojik kalıtıma, fenotipe göre sınıflandırmadır. Irk kelimesi zaman içinde daha dar grupları ifade etmek için kullanılmaya başlandı. […]

Şiar

Her gencin kimliğinin oturmaya başladığı, birçok dostlarının ve büyüklerinin onun için endişelenmesine sebep olacak derecede karakteristik değişiklikler geçirdiği bir dönemi vardır. Bazı “nasipli gençlerin” gerçek nasihatçileri olurken, bazılarının ise gencin ikbali için doğru olanı asla düşünmeyen, sadece marka değeri yüksek bazı okullara öğrenci göndermeyi vazife edinmiş cahil rehber öğretmenleri vardır. İşte, adı “sistem” konularak kör […]