1. Avrasyacılık – Meşdi İsmayilov: Doğu Batı yayınlarından çıkmış, aklımda yanlış kalmadıysa bir doktora tezi. Okuduğum en iyi Avrasyacılık araştırması. Hiç beylik laflara kaçmadan, bilimsel yönteme sadık kalarak İsmayilov Rusya’nın neo-emperyalist politikasını irdelemiş ve Türkiye özelinde okumuş. Akıcılık: 4 İlginçlik: 7 Derinlik: 8

2. Beyond Culture – E. T. Hall: Türkçesi var mı bilmiyorum, ama beşeri bilimlerle ilgilenen herkesin okuması gereken bir kitap. Canım Ömer Faruk Engin, kütüphaneden fotokopisini çekip getirmişti bana, güzel bir notla. “Sosyal uzantılar” nazariyesi herhalde en çok alıntıladığım meselelerden biridir, İskender Öksüz “yav ne çok seviyorsun bu adamı” demişti en sonunda, dayanamayarak. İnsan kültürünün şekillenişini bilimsel ve “insan doğası”nı irdeleyerek ele alan, Marksist yahut postmodern saçmalıklara hiç bulaşmayan bir kitap. Esasen Hall ne yazmışsa okunmalıdır. Akıcılık: 8 İlginçlik: 9 Derinlik: 10

3. Bilinç Gökten Düşmedi – Hoimar von Ditfurth: Bilincin nasıl evrildiğini büyük uzmanlık sahibi olmadan anlamak isteyenler için güzel bir başlangıç kitabı. Evrimin biyoloji bilgisi ve bilimsel terim dağarcığı sınırlı olanlara anlatılmasında güzel bir kaynak. Akıcılık: 8 İlginçlik: 7 Derinlik: 7

4. Cultures and Organizations: Software of the Mind – Geert Hofstede: Bu da sıkça değindiğim nazariyelerin anlatıldığı kitaplardan. Hofstede de Hall gibi “ne yazmışsa okunmalı” denecek cinsten. Kültürel boyutlar kuramı, özellikle Türkiye’de sürekli olarak çuvallamamızın “kültürel kodlarımızda gizli” birtakım meyillerden kaynaklandığını ileri sürerken sıkça faydalandığım bir konseptti. Hofstede gibi beşeri bilimleri pozitif anlayışla ele almaya çalışanlardan, sosyolojimiz ve psikolojimizin biyolojimizle hala ilişkili olduğunu gösterenlerden çok hoşlanıyorum, çıkma teklif edebilirim. Akıcılık: 6 İlginçlik: 8 Derinlik: 10

5. Düne Kadar Dünya – Jared Diamond: Kendisinin hep Tüfek Mikrop Çelik kitabı önerilse de ben Diamond’dan Düne Kadar Dünya’yı önermeyi seçtim. Bu gölgede kalmış eseri de bayağı önemli, sıkça atıf yaptığım eserlerden biri ayrıca. Kültürün farklı coğrafyalarda şekillenirken hem evrensel, hem de sui generis birçok ürün yarattığını ve bunların nedenlerini irdeliyor. Ben İngilizcesinden okudum, vereceğim not da bu dilde; Türkçesi ne kadar akıcıdır bilmiyorum. Akıcılık: 8 İlginçlik: 10 Derinlik: 8

6. Ethno-symbolism and Nationalism – Anthony D. Smith: Biraz ağır bir kitap, ancak Türk milliyetçiliği için önemli bulduğum ve Marksist sansür nedeniyle ülkemiz literatüründe hakkında pek içerik üretilmeyen ve değinilmeyen etno-sembolist kuramı anlatması nedeniyle kıymetlidir. Akıcılık: 3 İlginçlik: 9 Derinlik: 10

7. Gen Bencildir – Richard Dawkins: Evrimi anlatsa da sanırım bu kitap “mem” kavramını derinlemesine ele aldığı ilk eseri. İnsan evrimi, sosyalliği ve kültürüne dair sözel nazariyelerle pozitif gerçekleri birleştirmek için önemli bir kitap. Üstelik tam bir popüler bilim kitabı, anlaması kolay. Kitabın ana tezi, “gen bencildir” meselesi ise yanlış anlaşılmaya müsait ve biraz şüpheli. Akıcılık: 8 İlginçlik: 9 Derinlik: 7

8. Homo Ludens – Johan Huizinga: İlk defa masonluk üzerine düşünürken, koca koca adamların saçmasapan ritüelleri nasıl ciddiye alabildiğini araştırırken karşıma çıkmıştı. Oyun oynayan insan. Fikir yer yer eleştirilse de oldukça ilginç: Kültürün bütün ürünleri aslında oyun kökenlidir diyen bir nazariye var ortada. Tek başına her şeyi açıklamıyorsa da, insan doğasını ve cemiyetlerin teşekkülünü anlamak isteyen herkesin mutlaka okuması gereken bir kitap. Bildiğim kadarıyla Türkçesi var. Akıcılık: 7 İlginçlik: 10 Derinlik: 7

9. İştikakçının Köşesi – Şinasi Tekin: Etimolojiye ilgi mi duyuyorsun? Etimolojiyle akıl yürütmeye çalıştığında yer yer çuvallasa da (Örneğin bozkurt meselesi) Şinasi Tekin’in etimoloji yazılarının derlemesiyle çok güzel bir eser ortaya çıkmış. Üzengiye dair bölüm hassaten ilgi çekici. Akıcılık: 8 İlginçlik: 9 Derinlik: 7

10. Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı – Carl Sagan: Bilimsel düşüncenin rağbet görmeyişi, hurafelerin yayılışı, verdikleri zararlar, her şeye rağmen azimle, sırf iyi bir insan olmak uğruna bilimsel düşünceyi yaymaya çalışan bir bilim insanı. Carl Sagan’ın bu eseri adından da anlaşılacağı gibi karamsar bir havada, ancak insana azim de aşılıyor. Hem Türkçesi, hem İngilizcesini okudum, hangi yayınevi hatırlamıyorum ama çevirisi fena değildi. Akıcılık: 6 İlginçlik: 8 Derinlik: 8

11. Karşılaştırmalı Mitoloji: Tolkien Ne Yaptı – M. Bahadırhan Dinçaslan: Propp’a ve diğerlerine değindiğim bu listede, bu güzide esere değinmesem olmazdı. Kendim yazdım diye demiyorum, sırf bu alanda abartısız binin üzerinde kitap okumuş, geceler boyu makaleler, notlar arasında kaybolmuş bir adamın, kafasında canlanan tespitleri çalakalem de olsa, unutmayayım diye kayda geçirmesi. Birkaç dil daha öğrenip daha geniş bir külliyatı taradığımda yazacağım bir başeserin belki de ön özeti. Gözlerim bu uğurda bozuldu, okuyun işte. Akıcılık: 1 İlginçlik: 9 Derinlik: 7

12. Kesin İnançlılar – Eric Hoffer: İlginçtir, 80 öncesi ülkücülerin hepsinin kütüphanesinde bu kitap var. Hatta gizliden bir ülkücü turnusolü vazifesi görebilir. Babamın kütüphanesinden keşfettiğim kitaplardan. İdeolojik çılgınlıkların arka planına dair çok bilimsel değilse de ufuk açıcı tespitler yapıyor Hoffer. Hayatı da ilginçtir, okumakta fayda var. Akıcılık: 8 İlginçlik: 8 Derinlik: 7

13. Kitle Hareketlerinin Anatomisi – Gustave Le Bon: Bir klasik. Kolektif-bireyci kültür ayrımının ilk defa ciddi ele alınıp oturtulduğu eser. Hall ve Hofstede çok daha öndeler belki, fakat Le Bon aynı Durkheim ve biz Türkler için Gökalp gibi sürekli anmamız gereken adamlardan. Akıcılık: 7 İlginçlik: 6 Derinlik: 8

14. Masalın Biçimbilimi – Vladimir Propp: Bu hacimde bir eser bana ciltler dolusu kitap kadar ufuk açtı. Rus masallarından yola çıkarak Propp masalların belli arketipler, hikaye örüntüleri ve işlevleri sürekli tekrar ettiğini, bir nevi “evrensel masal reçetesi” olduğunu söylüyor. Bunun nedeni bambaşka bir hikaye, ancak önce Propp okunmalıdır. Akıcılık: 4 İlginçlik: 8 Derinlik: 8

15. Millet ve Milliyetçilik – İskender Öksüz: Başında bana teşekkür var diye demiyorum, bir Türk milliyetçisinin kaleminden çıkan en dolu milliyetçilik kitabıdır. Yeni başlayanlar için Öksüz’ün Niçin kitabı daha iyiyse de, en derinlikli eserini bu listeye koymayı tercih ettim. Milliyetçiliğimizin oturması gereken doktrinel ve bilimsel temelleri, bu listede de göreceğiniz ve bir kısmını Öksüz sayesinde keşfettiğim yazarlara referanslar vererek çok güzel açıklıyor. Akıcılık: 7 İlginçlik: 8 Derinlik: 9

16. Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları – Sadri Maksudi Arsal: Türk milliyetçiliğinin bir zamanlar ne kadar yüksek ve bilimsel yöntemi içselleştirmiş bir entelektüel mertebeye eriştiğini görmek için bile olsa okunur. Arsal’ın yer yer bugün etno-sembolizm dediğimiz anlayışa çok uygun düşen tespitler yaptığını görüyoruz. “Hangi topluluğa millet denir” sorusuna cevap arayanların, belki zamanı geçtiği için yer yer boşluğa düşen ancak düşünce serüvenimizin şahitliğini yaptığı için kıymetinden bir şey kaybetmeyen bu kitabı okuması gerekir. Akıcılık: 5 İlginçlik: 6 Derinlik: 8

17. Milliyetçilik – Liah Greenfeld: Modernite – milliyetçilik ilişkisini irdeleyen bu başucu eserini ilk defa Çağatay Özdemir’in bir paylaşımında görmüştüm. Hacimli ve biraz ağır, ancak modern dünyanın şekillenmesinde milliyetçiliğin amil olarak oynadığı rolü anlamak istiyorsanız mutlaka okunmalı. Akıcılık: 5 İlginçlik: 7 Derinlik: 10

18. Mit ve Destan – Georges Dumezil: Bencileyin mitolojileri ve kadim toplumların organizasyonunu anlamak isteyenlerin mutlaka okuması gereken bir kitap. Dumezil’in Hint-Avrupa mitolojisinden yola çıkarak yaptığı antropolojik tespitler bugün bile gündemdedir. Mitleri anlamak, insan ve cemiyet doğasını kavramamız için önemli bir yöntem teşkil ediyor. Akıcılık: 7 İlginçlik: 8 Derinlik: 9

19. Nations – Azar Gat: Neden millet olmalıyız sorusuna cevap vermek isteyenler için en önemli kitaplardan. Öksüz sayesinde öğrendim ve haklarını Bilge Kültür için geçtiğimiz yıllarda aldım, Türkçesi yakında gelecektir. Millet olma halinin hiç de alışıldık iddialardaki gibi bir manzara çizmediğini, milletin oluşum sürecinin evveliyatını etno-sembolist anlayışa yakın bir şekilde anlatırken, millet olmak gereklidir gibi bir sonuca da varıyor. Akıcılık: 8 İlginçlik:8 Derinlik: 9

20. Savaşan Dünya ve Türkiye – Kamuran Gürün: 2. Dünya Savaşı ve Türkiye’yi anlamak mı istiyorsun? İdeolojik sansürden, perdelemelerden sıkıldın mı? Tam sana göre bir başucu eseri, tek kelimeyle muhteşem. Gürün çok objektif biçimde kaynakları taramış ve yorumdan kaçınarak bir kronoloji çıkarmış. Referansların izini sürüp okumak bile müthiş zevkli, sadece bir kitap sayesinde yüzlerce önemli kaynakla tanışıyorsunuz. Akıcılık: 5 İlginçlik: 7 Derinlik: 9

21. Tarihte ve Bugün Şamanizm – Abdülkadir İnan: Bu alanda Türklerin yazdığı en hamasete kaçmayan, en isabetli eserlerden biridir. Üstelik dönemi nedeniyle İnan bazı otantik verilere de yerinde, yok olmadan evvel ulaşabilmiş. Şamanizmle Müslümanlığın iç içe geçtiği coğrafyalara dair tespitlerine sık atıf yaparım. Eski Türk Dini’ni anlayacağım diyorsanız ilk okumanız gereken kitaplardan. Okuduktan sonra, “Eski Türk Dini islama çok benziyordu” diyenin ağzına kürekle vuracaksınız. Akıcılık: 6 İlginçlik: 8 Derinlik: 9

22. The Language Instinct – Steven Pinker: Ah şu milliyetçiler, keşke aman da nasıl üstünüz geyikleri yerine Pinker, Boroditsky falan okusalardı. Neyse ki bir milliyetçi okudu. Chomsky’nin evrensel gramer tezleri üzerine nazariyesini oturtan Pinker, lisanın bir “içgüdü” olduğunu söylüyor. Bu da Sapir-Whorf hipoteziyle birleştiği zaman benim için çok kıymetli. Zaten best-seller olmuş; Türkçesi de çok yakında okurla buluşacak. Danışmanlık yaptığım Bilge Kültür Sanat yayınevi için geçtiğimiz yıllarda haklarını bizzat aldım, çevirmene yollandı. Akıcılık: 8 İlginçlik: 10 Derinlik: 9

23. Türkiye Mektupları – Helmuth von Moltke: Sahafta keşfettiğim kitaplardan. Osmanlı Ordusu’na gözlemci ve eğitimci olarak gönderilen von Moltke Türkler ve yaşamlarına dair kısa ama ilgi çekici bir şahitlik sunuyor. Özellikle Türklerin “keyf”e düşkünleşerek nasıl miskinleştiklerini, yükseliş döneminin mağrur fatihlerini hatırlatarak anlatması çok dokunmuştu. Akıcılık: 6 İlginçlik: 8 Derinlik: 5

24. Türklerin Tarihi – Jean Paul Roux: Roux yabancı tarihçiler arasında açık ara en sevdiğim belki de. Objektifliğini yitirmeyen ama Türkleri, belki de uzun süre onlarla uğraştığı için, gerçekten seven bir adam. Büyük eseri Türk tarihine dair atıf yaptığım ilginç kesitlerin ekseriyetini öğrendiğim kaynaktır. Mutlaka okunmalı. Akıcılık: 8 İlginçlik: 8 Derinlik: 9

25. Why Do People Sing – Joseph Jordania: Müziğin neden evrildiğini çok güzel, biyolojiyle rabıtasını kaybetmeden açıklayan bir kitap. Türkçesi maalesef yok. İlk defa İmam Şamil’in savaş esnasında dans ettiğini ve bunun nedenlerini irdeleyen bir pasajına İlker Küçükparlak vasıtasıyla denk gelmiş, öyle okumuştum. Daha sonra birkaç yazımda değindim, hatta alıntılayanlar da oldu. Akıcılık: 7 İlginçlik: 8 Derinlik: 7


26. Bir Matematikçinin Savunması – Godfrey Harold Hardy: Adı savunma, “apoloji” koyulmuş, ancak aslında bir sonuca varmayan bir kitap. Hardy’nin de iddiası yok zaten, bunu dile getiriyor. Fakat tam olarak bu yüzden güzel bir kitap; Ramanujan’ın öyküsüyle paralel biçimde en saf ve soyut haliyle matematiğin zevkini anlatıyor. Gerçek bir matematikçinin zihni nasıl çalışır, bunu anlamak istiyorsanız okuyun. Akıcılık: 7 İlginçlik: 7 Derinlik: 7

27. Cehennemden Geliyorum – Hüseyin Pala: İlginç bir propaganda romanı. Ülkemizde Kelebek adıyla meşhur kaçış öyküsü, yazarın bir başka kaçış öyküsünü konu alan romanı okumasıyla, kaçışından tam 36 sene geçmişken kaleme alınmış. Cehennemden Geliyorum da yazar Kelebek romanını okuyunca, kaçıştan tam 36 yıl sonra yazılmış. Yazarın direkt söylemediği ama ima ettiğine göre komünist propagandaya kanarak Rusya’ya kaçan bir Türk’ün, orada “Hanya’yı Konya’yı” anlayarak yurda geri kaçışını konu alıyor. Kitabın adı, Sovyet Rusya’ya nasıl bakıldığını özetliyor; muhtemelen anti-komünist mücadelede işlev kazanmış bir propaganda romanı. Edebi eserler için ayrı bir liste yapacağım, o yüzden roman, şiir gibi türlerdeki kitapları buraya almıyorum ama, bu kitabı roman zaviyesiyle değil, propaganda ürünü zaviyesinden değerlendiriniz. Akıcılık: 9 İlginçlik: 9 Derinlik: 3

28. Classical Myth – Barry Powell: Batı edebiyatının ekseriyetle beslendiği bağlam “klasik” denen Greko-Romen mitolojisidir. Hatta buna dair birkaç yazı yazmıştım: Shakespeare’de İngiliz’i ve İngilizliği çok az görürsünüz, ancak ondan Poe’ya birçok edibin eserlerinde çokça Klasik Mitoloji göndermeleri vardır. Batı edebiyatından haz almak istiyorsanız, onların kültürel arkaplanını anlamada oldukça faydalı olacak, ününü hak eden bir eser. Akıcılık: 8 İlginçlik: 9 Derinlik: 8

29. Çin Kaynaklarına Göre Eski Türk Boyları – Ahmet Taşağıl: Taşağıl Hoca’nın başucu eseri. Tarih Kurumu’ndan çıkan halinin düzenlemesi berbattı ama Bilge Kültür’den çıkan halinin şekli de düzelmiş. Kitabın adı alanını özetliyor, tarih meraklısının okuması gerekiyor. Akıcılık: 6 İlginçlik: 7 Derinlik: 7

30. Darwin’s Dangerous Idea – Daniel Dennett: Evrim, doğal seçilim, en uygunun hayatta kalışı… Evrim nedir, düşünce sistematiğimize nasıl bir ufuk açmıştır, evrim gerçeğini irdeleyen evrim teorisini nasıl anlamalıyız sorularına hem derin ve nitelikli, hem de kolayca anlaşılır cevaplar veriyor. Türkçesi vardı yanılmıyorsam, ancak benim notum İngilizcesine göre, çevirmen nasıl iş çıkarmıştır bilemem. Akıcılık: 9 İlginçlik: 10 Derinlik: 9

31. De Re Militari – Publius Flavius Vegetius Renatus: Çok güzel bir İngilizce çevirisini bulmuştum, vaktiyle İngiliz Kralı’na sunulmak üzere İngiliz subayı John Clarke tarafından çevrilmiş. Çok hafif bir arkaik havası vardı, matbu metinde s harfleri f’ye benzer tuhaf şekilde yazılıyordu… Kitabı buraya koymamın nedeni, kolayca ve bedava bu kitaba ulaşabilmemin moralimi bozmasıydı. Türk tarihinin önemli eserlerine bu kadar kolay ulaşabilir miyiz? Kitap Roma askeri sistemini anlatıyor, çok “detay” bir alan ama meraklısı için doyurucu olacaktır. Roma’nın son dönemlerinde askeriye reformu gerekince Vegetius kalemi alıp eski işleyen sistemin özelliklerini ayrıntılarıyla yazmış. Akıcılık: 6 İlginçlik: 5 Derinlik: 6

32. Diplomasi – Henry Kissinger: Kissinger’ın anı-fikir kırması bu kitabı bir şaheser. Hem diplomasinin nasıl “yürüdüğü”ne dair bilgiler veriyor, hem de kendi tecrübelerini, liderlerle görüşmelerini, şahsi izlenimlerini paylaşıyor. Dünyanın politik işleyişini anlamak isteyenlerin mutlaka okuması gereken hacimlice bir kitap. Akıcılık: 7 İlginçlik: 8 Derinlik: 8

33. Divan Şiiri Antolojisi – Halil Erdoğan Cengiz: Elimde sihirli bir değnek olsa, sanırım Türk gençliğinin divan edebiyatını sevmesi için kullanırdım. H. E. Cengiz’in bu kitabı, bu edebiyat çağımızın ürünlerinden haz almak için gerekli altyapıyı oluşturmamı sağlamıştı. Ortaokulda okumuştum, hem işin teknik tarafına dair güzel örnekleri, hem seçkilerinin kalitesi ile o zamandan bu aşkı kalbime yerleştirmişti. Divan edebiyatının inceliklerine, mazmunlarına, muzipliklerine hakim olarak en kudretli şairleri okuyup kendinizden geçmek istiyorsanız, bağlama aşina olmak için başlamanız gereken kitap bu derim. Akıcılık: 7 İlginçlik: 9 Derinlik: 7

34. Emergence: The Connected Lives of Ants, Brains, Cities, and Software – Steven Johnson: Bilinçle ilgili ilk partide bir kitap önermiştim, bu daha ileri düzey bir okuma. Emergence teorisi ışığında bilincin nasıl oluştuğunu-evrimleşebileceğini şahane ve oldukça edebi biçimde irdeliyor. Karınca merakım bulaştırmıştı beni bu işe, sonra ufkum çok daha ötesine geçti. Akıcılık: 10 İlginçlik: 10 Derinlik: 10

35. Freemasonry – Kirk MacNulty: Masonluk, önceki öneri listemde değindiğim üzere ilgimi çekiyor. Ancak bu ilgi çekişi kabalaya yahut ezoterizme merakımdan değil: Bu mistik yapıların, tarikatlerin, cemaatlerin oluşma ve kabullenilme süreçlerinde insanoğlunu anlamamız için önemli veriler görüyorum. MacNulty’nin kitabı bir masonun elinden çıkma ve bu konuda gördüğüm kadarıyla en oturaklı ve objektife yakın bilgileri paylaşıyor. Akıcılık: 7 İlginçlik: 8 Derinlik: 8

36. Gödel, Escher, Bach – Douglas Hofstadter: Sibernetik ve emergence; iki kelime. Oldukça sıkıcı gibi gelen bu iki alana dair, zihnin ve makinelerin karmaşık yapısını anlatan, bunu yaparken sanattan, edebiyattan beslenen muhteşem bir şaheser. Akıcılık: 9 İlginçlik: 10 Derinlik: 10

37. Görme Biçimleri – John Berger: Bir iletişimci olarak benim için insanların görsel, işitsel ve metin mesajları nasıl algıladıkları elbette mesleki bir sorgu konusu. Ancak sürekli reklama, etkiye, propagandaya maruz kalan insanın kendisini hiç değilse giriş seviyesinde eğitmesi gerektiğini düşünürüm. Görme Biçimleri bu açıdan güzel bir girizgah olabilir. Akıcılık: 6 İlginçlik: 7 Derinlik: 7

38. Göstergebilim İlkeleri – Roland Barthes: Göstergebilim benim için iletişim eğitimimin bir parçasıydı ama, artık milliyetçilik araştırmalarımın bir parçası. Kültüre dair ne varsa birer göstergedir ve göstergebilimi, “gösterge” kavramını iyi anlarsanız, Dawkins’in “mim”lerinden E. T. Hall’un sosyal uzantılarına birçok konsepti kafanızda bununla birleştirebilirsiniz. Akıcılık: 6 İlginçlik: 8 Derinlik: 9

39. Kötülüğün Sıradanlığı – Hannah Arendt: Arendt bir Nazi subayının yargılanışından hareketle insanoğlunun günlük yaşamında, sıradan maskesinin arkasında kötülüğe meyyal bir potansiyel taşıdığını işliyor. İçeriğinden de öte, sadece başlığı bir terime dönüşmüş durumda. Akıcılık: 7 İlginçlik: 7 Derinlik: 8

40. Kültür Kodu – Clotaire Rapaille: Hafif bir kitap, ancak bakış açısı benim için ilginçti. Reklam metin ve tasarımları ile farklı kültürlerin kendilerine has özellikleri arasında var olan – olması gereken ilişkiyi konu alıyor. Akıcılık: 9 İlginçlik: 8 Derinlik: 5

41. Larousse Semboller Sözlüğü – Gardin & Olorenshaw: Aslında hafif bir kitap, çoğu yerinde burun kıvırdım. Ancak birçok sembolü derlemiş olması, hiç değilse tasnif ve liste işlevi görüyor, derli toplu bir listenin elinizde olması konu üzerinde çalışırken bir fikir verebiliyor. Akıcılık: 5 İlginçlik: 7 Derinlik: 6

42. Medieval Europe – Chris Wickham: Ortaçağ’ı ve Avrupa’nın geçmişini anlamak isteyenler için birebir. Roma’nın çöküşünden bu yana Avrupa’yı şekillendiren gelişmeleri, olayları, dönüşümleri bir hikaye tadında anlatıyor. Akıcılık: 7 İlginçlik: 8 Derinlik: 8

43. Milliyetçiliğe Bakmak – Ernest Gellner: İskender Öksüz’ün alıntıladığı bir pasajdan sonra okumaya karar vermiştim. Milliyetçiliğin olumlu ve olumsuz yanlarının örneklerle incelendiği bir kitap; ancak yazarın eleştirileri dahi sanki bizi milliyetçi yapacak güzel veriler barındırıyor. Atatürk Türkiyesi’ne dair tespitleri ayrıca ilginç. Akıcılık: 7 İlginçlik: 8 Derinlik: 8

44. Osmanlı İmparatorluğu’nda Oymak, Aşiret ve Cemaatlar – Cevdet Türkay: Oturup okunacak bir kitap değil, ancak bir başvuru kaynağı. Başbakanlık arşivi belgelerinden 15 yılda derlenmiş. Faruk Sümer ve Yusuf Halaçoğlu’nun çalışmaları ile kombinleyiniz. Akıcılık: 1 İlginçlik: 5 Derinlik: 7

45. Popüler Kültür ve Yüksek Kültür – Herbert J. Gans: Popüler kültür nedir, kitle kültürü nedir, entelektüelin, okur yazarın beslendiği yüksek kültür nedir? Bunları kafanızda oturtmak ve birbirleriyle ilişkilerini anlamak istiyorsanız, Gans’tan okumalısınız. Ayrıca Amerika’yı anlamak için de önemli bir eser. Akıcılık: 6 İlginçlik: 7 Derinlik: 8

46. Sibernetik – Ayhan Songar: Allah’ın var olduğunu bilimsel olarak ispatlamaya çalışan saçmasapan bir kitapçık serisinin içinde bir inci. Bu küçücük risale, sibernetik düşünmenin kapılarını aralamıştı benim için, ta çocukluğumda. Meraklısına genel kültürünü arttırmak için mutlaka tavsiye ederim. Akıcılık: 8 İlginçlik: 9 Derinlik: 7

47. Şecere-i Terakime – Ebulgazi Bahadır Han: Çok kıymetli bir eser, zira Oğuzların yaşayışı, inançları ve sosyal yapılarına ışık tutuyor. Yok olmakta olan Oğuzname geleneğinin yüksek kültüre ilk aksi. Oğuzların diğer Türk gruplarıyla akrabalıklarını mitolojilerinde nasıl işlediklerine dair bölüm enfes. Akıcılık: 6 İlginçlik: 8 Derinlik: 6

48. Türk İmgesi – Charles Sabatos: Türkiye’de yaşayan bir yabancı öğretim görevlisinin, Orta Avrupa edebiyatı ve kültüründe Türklerin olumlu olumsuz imajını etraflıca irdelediği eseri. Avrupa Türkleri nasıl görüyordu sorusunun cevabını veriyor, bugün nasıl göründüğümüzü anlamak için de oldukça önemli. Akıcılık: 7 İlginçlik: 9 Derinlik: 8

49. Türk Tarihinde Meseleler – Hüseyin Nihal Atsız: Atsız’ın makalelerinden derlenen bu kitap, tarih metodu geliştirmek isteyen herkes için başlangıç eseri olmalı. Atsız’ın ideolojisinden daha önemli bir şey varsa, Türk tarihini nasıl okumamız gerektiğine dair getirdiği önerilerdir. Akıcılık: 8 İlginçlik: 8 Derinlik: 7

50. Türkçenin Sırları – Nihad Sami Banarlı: Bilgi yanlışları varsa da, Banarlı’nın bu eseri özellikle gençler tarafından okunmalı. Türkçe zevki edinmek, dilin inceliklerini keşfetmek için çok güzel bir eser. Akıcılık: 8 İlginçlik: 8 Derinlik: 7

Aralık 2017

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir