Türk kimdir sorusuna yanıt ararken tanım sorunlarıyla karşı karşıya kalıız. Bunun yanına bir de kavram kargaşaları eklenir çünkü Türk aynı zamanda bir ırkın, etnisitenin, milletin, ulusun adıdır.

Türk bir ırkın adıdır. Irk, ortak atadan gelme esasına dayanır. Esasında biyolojik kalıtıma, fenotipe göre sınıflandırmadır. Irk kelimesi zaman içinde daha dar grupları ifade etmek için kullanılmaya başlandı. Beyaz ırk, sarı ırk, siyah ırk gibi genel ifadeler yerini Türk ırkı, Alman ırkı gibi özel ifadelere bıraktı.

Türk; etnik aidiyet belirtir, bir etnisitenin adıdır. Etnisite, ortak atadan gelen insanların aynı zamanda aynı kültürü taşımasıyla oluşur. Bu topluluktaki insanlar ortak mitolojiye, tarihe sahiptir. Yeme içmeleri, giyimleri, müzikleri benzerlik gösterir. Bu ortak kültür boylara (uruklara) göre farklılık gösterebilir.

Türk, millet adı belirtir. Millet doğuştan gelen özelliklerle değil kolektif irade beyanıyla ortaya çıkmıştır. Aynı soydan gelme şartı aranmazken, kültür ortaklığı şarttır.

Türk; bir ulus adıdır, vatandaşlıktır. Hukukî bir kimliktir. Vatandaşlıkta dil ve milliyet farkı gözetilmez. Türk vatandaşlığı, Türkiye Türklerine özel bir kimliktir. Örneğin Azerbaycanlılarla aynı milletten olmamıza rağmen Azerbaycanlılar Türk vatandaşı değildir. Bu kimlik anayasal bir durumdur. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 66. maddesi, Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasının 52. maddesi bu kimliği belirler.

Eğer Türklük tartışmaya açılacaksa bu dört farklı kavram üzerinden, farklı zeminlerde tartışmaya açılmalıdır. Aksi halde tartışmalarda doğru sonuca varılmaz ve verim alınmaz.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir